Meer dan 300.000, met name oudere Nederlanders, lijden aan de hartritmestoornis boezemfibrilleren, met klachten zoals hartkloppingen, kortademigheid, en vermoeidheid. Een nog belangrijker probleem is dat deze hartritmestoornis de kans op een beroerte vergroot. Omdat de boezem van het hart niet meer goed samentrekt, gaat het bloed minder snel stromen, waardoor de kans op kleine stolseltjes toeneemt. Als een stolseltje losschiet en in de hersenen beland ontstaat hierdoor een beroerte

HI_WATCHMAN_newBrand_PRODUCT_CMYK

De kans op een beroerte wordt groter door bijkomende factoren zoals leeftijd boven de 65 jaar, vrouwelijk geslacht, vaatlijden, hartfalen, suikerziekte, en hoge bloeddruk. Bij patiënten met twee of meer risicofactoren is het nodig om antistollingsmedicatie te gaan gebruiken, ook wel bloedverdunners genoemd, waardoor de kans op een beroerte met zo’n 70% afneemt. De traditionele medicijnen worden gedoseerd door continu de bloedwaardes voor de stolling te laten controleren bij de Trombosedienst.Tegenwoordig gebruiken steeds meer patiënten de directe antistollingsmiddelen die geen controle meer nodig hebben.

Een nadeel van alle anti-stollingsmedicijnen blijft echter dat er hierdoormeer, en soms zeer ernstige, bloedingen kunnen optreden. Dit heeft 10 jaar geleden al geleid tot het zoeken naar een andere oplossing om beroertes te voorkomen. Onderzoek bij patiënten met boezemfibrilleren toonde aan dat stolsels met name voorkomen in het hartoortje, een doodlopend aanhangsel van de linkerboezem. Zo ontstond het idee voor het zogenaamde linker hartoor parapluutje, wat via een dunne holle buis via een bloedvat in de lies naar het hart wordt opgevoerd, en dan in het hartoor wordt opengevouwen om het daarmee af te sluiten. Na enkele maanden is dit parapluutje volledig vergroeid met het hart, en is antistolling niet langer nodig. Inmiddels zijn er met dit parapluutje al meerdere grote studies gedaan die aantonen dat dit minstens zo effectief is als antistolling, zonder de nadelen van bloedingen.

Hoewel de recente EWOLUTION studie in Europa liet zien dat deze ingreep bij bijna alle patiënten succesvol was met een lage kans op complicaties, wordt het voorlopig met name toegepast bij patiënten die wel antistolling nodig hebben maar dit niet kunnen of mogen gebruiken, of waar het niet effectief is gebleken. Ook in Nederland zijn er enkele ziekenhuizen, waaronder het St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein sinds 2009, die linker hartoor sluiting voor deze indicaties toepassen. Toch gebeurt dit nog maar heel weinig, omdat in tegenstelling tot de ons omringende landen, in Nederland nog geen vergoeding voor deze ingreep wordt verstrekt.

Bron: Dr. Lucas Boersma, cardioloog, St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein
tekst: redactie Rhijnvis media