In een ander artikel vertelt orthopeed Piet van Loon dat botproblemen vaak al bij kinderen ontstaan. Niet genoeg op de buik liggen, teveel in draagstoeltjes of ingezakt voor de TV en niet voldoende bewegen kunnen onder andere oorzaken zijn. Maar hoe zit het dan met ouderdom en botproblemen?

Speelt leeftijd een rol bij botproblematiek?

“Problemen aan de botten, gewrichten en spieren hebben alles te maken met je leefstijl. Vroeger zagen we veel rugklachten bij mensen die vanaf de schooltijd al zwaar fysiek werk deden of die al op hun elfde al op de boerderij moesten helpen. Een onvolgroeid skelet en zwaar fysiek werk, dan gaat het mis. Natuurlijk zijn er ziekten, bijvoorbeeld osteoporose, die wel degelijk met de leeftijd samenhangen. Maar osteoporose of zwakker bot wordt alleen heel erg vervelend als je houding niet goed is. Het komt ook steeds meer bij jongeren voor. Vooral de cijfers over zwak bot bij Chinese kinderen belooft niet veel goeds. We zorgen slecht voor ons lichaam en letten bij de jeugd niet meer op hoe de groei naar een gezond en sterk lijf verloopt.”

Dus de ernst van botziekten en gewrichtsproblemen is te verminderen door vroeg, meer en goed te bewegen?

“Inderdaad. Vroeger hadden we op basisscholen gymnastieklessen van goed opgeleide leraren die veel wisten van de ontwikkeling van botten, spieren en gewrichten bij kinderen. Het competitie element was er nog niet, de lessen waren puur gericht op goed leren bewegen en sterk en soepel worden. Ook speelden kinderen veel meer buiten. In bomen klimmen, slootje springen, tikkertje spelen. Veel buitenspelen en nieuwe situaties trainen het kinderlichaam.”

Kunnen we iets doen aan het feit dat botziekten steeds jonger voorkomen?

“Zeker! Er moet meer aandacht en geld komen voor preventie. Dat heeft dit kabinet nu ook erkend. We zijn te veel achter de Amerikaanse geneeskunde aangegaan. Deze is vooral gericht op medicijnen en opereren: verhelpen in plaats van voorkomen. Het is belangrijk dat we realiseren dat wat we kunnen krijgen aan ons lichaam, vaak komt door de leefstijl. Veel dingen die we nu aan ‘ouderdom’ of ‘vergrijzing’ hangen, zijn al in de jeugd begonnen.”

Orthopeed Piet van Loon heeft jarenlang als “wervelkolomchirurg” in het Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem gewerkt. Na het beëindigen van de chirurgische praktijk, ligt zijn focus nu op preventie. Op het moment is hij orthopeed bij Care to Move in Deventer en richtte in 2016 Houding Netwerk Nederland op. Zij zetten zich in voor preventie van bot-, spier- en gewrichtsaandoeningen en benadrukken het belang van goede houdingen en goed bewegen bij het opgroeiende kind.