Ggz-instellingen zetten steeds vaker in op online behandelingen, want dat zou niet alleen kostenbesparend zijn, maar ook de zorgkwaliteit verbeteren. Matthijs Jantzen, werkzaam bij GGZ-Centraal: „We staan voor een transformatie van de ggz.”

De behandeling van eetstoornissen, zoals anorexia nervosa, gebeurt steeds vaker online. Het behandelprotocol schrijft voor dat patiënten met een eetstoornis zelf hun eetgewoonten bijhouden. Vroeger deden zij dat met pen en papier, later op de computer, maar tegenwoordig kan dat ook via een app op hun smartphone. „Daarmee kunnen onze patiënten overal, en 24/7, aan hun eigen behandeling werken”, zegt Matthijs Jantzen. Hij is e-health projectleider bij GGZ-Centraal, een van de zeven ggz-instellingen die de behandeling voor eetstoornissen gedeeltelijk online aanbieden. „In de app noteren de patiënten ook hun emoties, die zij bijvoorbeeld kunnen hebben na de zoveelste vreetbui. Alle digitale notities worden direct opgeslagen in een online patiëntendossier, zodat de behandelaar zich altijd op de hoogte kan stellen van hun mentale toestand.”

Volgens Jantzen is de online gevoelsregistratie betrouwbaarder dan wanneer een patiënt pas achteraf – in de spreekkamer – zijn emoties verwoord. „Na verloop van tijd vinden mensen het steeds lastiger om hun eerdere gevoelens goed te beschrijven. Kortom, de digitale momentopname komt de behandeling ten goede.”

De online behandeling is een aanvulling op de reguliere face-to-face behandeling van eetstoornissen, geen vervanging. „Maar in de spreekkamer scheelt het tijd. De behandelaar kan sneller met zijn patiënt de diepte in, omdat die zich vooraf al op de hoogte heeft kunnen stellen van het eetgedrag en de mentale toestand van de patiënt.”

Verslavingszorginstelling Brijder biedt al meer dan tien jaar volledige online behandelingen aan, zoals www.alcoholondercontrole.nl. Vooral de laatste jaren is het aantal aanmeldingen daarvoor toegenomen. GZ-psycholoog Nanda den Hollander, e-health projectleider bij Brijder: „Online kunnen patiënten anoniem geholpen worden en dat sluit goed aan bij de problematiek, omdat verslaving een privacygevoelig probleem is. Bovendien bepalen mensen zelf het moment, de duur en het tempo van de behandeling. Daardoor hoeft een behandeling geen ingrijpende gevolgen te hebben voor werk en vrijetijdsbesteding. En heel belangrijk: online is er doorgaans vaker (kortdurend) contact waardoor de patiënt zich meer gesteund en gehoord voelt.”

Tekst: Tijdo van der Zee