‘Hebt u weleens kinderen met en zonder handicap samen zien spelen? Misschien moeten ze heel eventjes aan elkaar wennen. Maar al snel maakt iedereen – op zijn eigen manier – gewoon deel uit van het spel.

Kinderen doen niet zo moeilijk. Toch staan veel kinderen en jongeren met een handicap langs de zijlijn. Ze gaan naar aparte scholen, zijn vaak niet welkom bij reguliere (sport)clubs en kunnen niet meedoen in de speeltuin. Uit onderzoek van Movisie blijkt dat 62 procent van de mensen met een beperking zich eenzaam voelt. Dat is een schokkend cijfer, hoger dan van iedere andere groep.

Bij NSGK geloven in een samenleving waarin iedereen er bij hoort. Daarom blijven we ons inzetten voor kinderen en jongeren met een handicap in Nederland. We helpen hen om zo veel mogelijk een eigen leven op te bouwen. Wij helpen ook de mensen om hen heen, zoals ouders of verzorgers. Zij spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van hun kind en kunnen daarbij vaak wel een steuntje in de rug gebruiken. Hartelijk dank aan iedereen die ons werk mogelijk maakt!’

Henk-Willem van der Laan, directeur van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK).