Steeds meer 50-plussers ontdekken het weldadige effect van een kuurvakantie op het ouder wordende lichaam. Naast bewust en actief bezig zijn met hun gezondheid, genieten ze van een ontspannende vakantie in een prachtige omgeving.

Het fenomeen kuren

Terwijl kuren in menig Europees land voor senioren de normaalste zaak ter wereld is om bestaande gezondheidsklachten te helpen verminderen of het ouder wordende lichaam een boost te geven, was dit fenomeen in Nederland altijd relatief onbekend. Dit, omdat we hier geen kuurtraditie kennen en bovendien nauwelijks over echte kuuroorden beschikken. Jammer eigenlijk, juist omdat het positieve effect van kuren op lichaam en geest aantoonbaar groot is. Niet voor niets zijn bijvoorbeeld in Duitsland, evenals in veel andere Europese landen, kuuroorden door de overheid erkend als gezondheidscentra en zelfs onderdeel van de reguliere gezondheidszorg. Echter, tegenwoordig ontdekken ook steeds meer Nederlandse senioren de weldadige werking van een gezondheidsvakantie in een professioneel kuuroord.

Kuren ter vermindering van gezondheidsklachten

Ouder worden gaat nu eenmaal gepaard met toenemende gezondheidsklachten. Dit kunnen gewrichts- en/of spierpijnen, stijfheid en vermoeidheid zijn als gevolg van reumatische aandoeningen als artrose, osteoporose, jicht of fibromyalgie, cardiovasculaire klachten of bepaalde huidaandoeningen als eczeem. Juist bij dergelijke klachten hebben kuuroorden uitermate effectieve behandelprogramma’s om deze voor langere tijd te doen verminderen.

Kuren om ouderdomsverschijnselen preventief een stapje voor te zijn

Een gezonde leefstijl is essentieel om bepaalde ouderdomsverschijnselen te voorkomen. Feit is dat het dagelijkse leven met al z’n verlokkingen echter weerbarstiger is, dat men bij het ouder worden minder makkelijk gewicht verliest en bovendien minder vaak beweegt. En juist dan is een verblijf in een kuuroord uitermate geschikt om overtollige kilo’s kwijt te raken, de conditie te verbeteren en om het energiepeil en de natuurlijke weerstand te vergroten. Een kuurreis kun je in dergelijke gevallen letterlijk zien als een reguliere onderhoudsbeurt van je lichaam. Dit door een uitgekiende mix van inspannende en ontspannende activiteiten en veelal in combinatie met een speciaal dieet.

Professionele begeleiding, maatwerk en resultaat door intensieve aanpak

In moderne kuuroorden werken gekwalificeerde teams, bestaande uit medische specialisten, fysio- en oefentherapeuten, sportinstructeurs en diëtisten. Tezamen zorgen zij ervoor dat iedere kuurgast een op hem/haar gezondheidssituatie afgestemd programma volgt voor een zo optimaal mogelijk resultaat.

Kuurprogramma’s bestaan uit een combinatie van diverse soorten behandelingen, bewegingsactiviteiten en bijvoorbeeld ontspanningsoefeningen. En dit zo’n 3 tot 5 keer op een dag. Door een dergelijke intensieve aanpak is het resultaat over het algemeen opmerkelijk goed. Zeker bij een verblijf van 2 of meer weken.

Gebruik van puur natuurlijke therapeutische middelen

Bijzonder is dat kuuroorden traditiegetrouw vooral gebruik maken van lokaal beschikbare natuurlijke middelen. Denk hierbij aan thermaal- of zeewater, mineraalrijke modder, zouten, medicinale planten en kruiden, alsook klimatologische omstandigheden.

Dergelijke middelen zijn duurzaam en ecologisch verantwoord. Dit, omdat er nauwelijks tot géén transportafstand is van winplaats tot kuuroord, ze niet of nauwelijks bewerking behoeven (géén extra toevoegingen, weinig tot géén extra energieverbruik en daardoor géén extra uitstoot) en in principe onbeperkt beschikbaar zijn. Bovendien worden ze na gebruik op een zo verantwoord mogelijke wijze afgevoerd en verwerkt.

Vakantiecomponent van een kuurreis

Kuuroorden bieden veel meer dan alleen maar op de gezondheid gerichte programma’s: zo hebben ze uitgebreide wellness faciliteiten, bieden ze allerlei vormen van ontspanning en amusement en liggen ze bovendien in een prachtige omgeving die uitnodigt om nader te verkennen.

Meer weten over wat een kuurreis voor uw gezondheid kan betekenen? Reisorganisatie Fontana is al bijna 40 jaar dé Nederlandse reisspecialist in gezondheidsvakanties.
Kijk op www.fontana-travel.nl of bel 026-4425847