Net als jij en ik willen mensen met een beperking in alle onderdelen van het leven meedoen. Dat is een mensenrecht. Zij wíllen niet alleen van waarde zijn voor de samenleving, zij zíjn van waarde met hun talenten. Het mooie is dat we allemaal anders zijn, maar tegelijkertijd gelijkwaardig.

In werksituaties, maar ook bij sport- en andere vrijetijdsactiviteiten werkt het verrijkend en inspirerend om met een gemixte samenstelling te werken. Ook al vraagt dat soms om wat aanpassingen. Een team met gehandicapten bij een voetbalvereniging geeft een sportvereniging meer kleur en diversiteit, die de vereniging als geheel aantrekkelijker maken. Diversiteit is een waarde, geen bedreiging.

Om mensen met een beperking mee te kunnen laten doen in de samenleving, zal op alle aspecten van het leven gericht moeten worden: school, werk, wonen, opvoeding, relaties, vrijetijdsbesteding en ga zomaar door. Die levensgebieden hangen met elkaar samen. Hoe je op school presteert, is van invloed op het vinden van een baan. En hoe goed jij je baan kunt uitoefenen, is weer afhankelijk van jouw situatie thuis. Om gehandicapten daarbij ondersteuning te kunnen bieden, is het nodig dat verschillende instanties samenwerken. Dat is in de praktijk nog niet zo makkelijk. Onze samenleving is verkokerd georganiseerd, met verschillende uitvoerders op verschillende gebieden, zoals onderwijs en arbeid.

Daarnaast valt in de samenleving als geheel nog wel wat te veranderen. De overheid heeft de mond vol over zelfstandigheid en eigen kracht van gehandicapten. Dat sinds 1 januari 2015 veel taken op het gebied van zorg zijn overgedragen aan de gemeenten, zou kansen kunnen bieden om de samenleving toegankelijker te maken voor mensen met een handicap. Helaas lukt dat veel gemeenten nog niet; ze zijn vooral bezig met het doorvoeren van bezuinigen in plaats van een bijdrage te leveren aan participatie. MEE Nederland ziet het belang van zelfredzaamheid en ondersteunt mensen daarin, maar dat neemt niet weg dat veel mensen desondanks een stukje extra begeleiding nodig hebben. Bij zelfstandig reizen met een rolstoel moet er bijvoorbeeld wel iemand op het perron staan die diegene helpt uitrijden. Daarbij wordt onze samenleving ingewikkelder. Bankzaken regel je niet meer bij een loket, maar via de computer. Vooral voor mensen met een verstandelijke beperking kan het wegvallen van menselijke contacten door de digitalisering ingewikkeld worden. Zij kunnen bijvoorbeeld niet altijd goed lezen en schrijven. Met deze doelgroep wordt onvoldoende rekening gehouden. Daarom bestaat er een VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap. Helaas is Nederland een van de laatste landen dat dit verdrag nog moet bekrachtigen. Hopelijk komt dit verdrag dit jaar door de Tweede en Eerste Kamer.

Deze themabijlage geeft mooi aan wat het op kan leveren wanneer mensen met een handicap mee kunnen doen op alle levensgebieden. Waarom dat zo belangrijk is en kleur geeft aan onze samenleving. In mijn kantoor word ik bijvoorbeeld omringd door kunstwerken van kunstenaars van Special Arts, waarover je meer leest op op deze website. Laat je door de verschillende verhalen inspireren die allemaal laten zien dat meedoen mogelijk is, zowel op het gebied van wonen en werken als op het gebied van sport en bewegen. Bedenk vooral wat u kunt doen om meedoen voor iedereen mogelijk te maken. Ik wens u veel leesplezier!

Jan de Vries, directeur MEE Nederland