Als je zwanger bent wil je misschien weten of je kindje kans heeft op chromosoomafwijkingen, zoals het downsyndroom. Er zijn verschillende manieren om dat te onderzoeken, zoals de NIPT. In Rotterdam kun je hiervoor terecht in de praktijk van Verloskundigen Rotterdam West. Hier krijg je alle informatie die je nodig hebt om een beslissing te nemen over prenatale screening. Natuurlijk nemen de verloskundigen ook de test bij je af als je dat wenst. 

Bekijk de praktijk

Prenataal onderzoek laten doen, of niet?
Niet alle aanstaande ouders willen weten of hun baby gezond ter wereld zal komen. Als je bijvoorbeeld te horen krijgt dat je zoon of dochter waarschijnlijk met het syndroom van Down geboren wordt, sta je voor een hele lastige keuze. Wil je de zwangerschap afbreken of voldragen? Daarom is prenataal onderzoek een keuze en geen verplichting. Kies je daarvoor, dan kun je in het eerste trimester van je zwangerschap door middel van een combinatietest of de NIPT laten onderzoeken in hoeverre de baby kans heeft op een chromosomale afwijking. Omdat beide onderzoeken voor- en nadelen hebben, worden de mogelijkheden van de combinatietest en NIPT bij Verloskundigen Rotterdam West uitgebreid met je besproken.

NIPT versus combinatietest
Zoals de naam al aangeeft bestaat de combinatietest uit een combinatie van factoren: een bloedonderzoek, een nekplooimeting, de leeftijd van de moeder en de precieze duur van de zwangerschap. Op basis van deze factoren berekent de combinatietest de kans dat het ongeboren kind een chromosoomafwijking heeft. Er wordt getest op drie afwijkingen:

  • Trisomie 21: downsyndroom
  • Trisomie 18: edwardssyndroom
  • Trisomie 13: patausyndroom

De NIPT berekent deze kans ook, maar heeft daar alleen een bloedonderzoek voor nodig. Je krijgt dan geen informatie over de nekplooi van het kind, maar de NIPT ontdekt meer kinderen met een van deze drie syndromen. Ook klopt de uitslag van de NIPT vaker dan de uitslag van de combinatietest.

Hoe werkt de NIPT bij Verloskundigen Rotterdam West?
Omdat de NIPT nog in de implementatiefase zit, kun je deze alleen laten doen als je meedoet aan een wetenschappelijk onderzoek (TRIDENT-2). Het is mogelijk om vanaf 11 weken zwangerschap de NIPT te doen in de praktijk van Verloskundigen Rotterdam West. De uitslag volgt zo’n 7 tot 10 dagen na de bloedafname. De zorgverzekering betaalt het counselinggesprek met de verloskundige, maar de NIPT moet je zelf betalen (€ 175). Als uit de NIPT blijkt dat de foetus mogelijk een chromosoomafwijking heeft, kan een vlokkentest of vruchtwaterpunctie daar zekerheid over geven. Bij de NIPT wordt DNA-materiaal van de moeder en de placenta afgenomen. Daarbij kunnen ook andere chromosoom- of genetische afwijkingen aan het licht komen, die we nevenbevindingen noemen. Je kunt zelf aangeven of je deze nevenbevindingen wel of niet wilt weten.

Stel een vraag over NIPT aan de praktijk in Rotterdam