Maarten Schmitt – Lector Bewegen naar Gezondheid bij kenniscentrum Zorginnovatie Hogeschool Rotterdam

‘Dokters kijken vaak naar medische aspecten, wij kijken naar hoe mensen wel of niet functioneren.’ Maarten Schmitt is opgeleid tot fysiotherapeut en werkt nu als lector Bewegen en Gezondheid bij Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam. Zijn onderzoek naar artrose, waar studenten bij helpen, levert een waardevolle bijdrage aan de gezondheid in Rotterdamse wijken.

Beperkt functioneren leidt tot opstapeling problemen
Schmitt en zijn studenten proberen artrosepatiënten te motiveren om meer te bewegen. ‘Mensen met artrose hebben pijn in hun gewrichten. Ze denken daardoor dat het slecht is om te bewegen, of ze zijn bang dat de gewrichtspijn door beweging erger zal worden. Maar onderzoek wijst uit dat dat niet het geval is. Als mensen beweging vermijden gaat hun conditie achteruit en kan overgewicht ontstaan, maar ook komen ze minder vaak buiten. Dan raken patiënten geïsoleerd en ontstaan meer gezondheidsproblemen.’

Beweging stimuleren
Wie artrose heeft, kan dus beter wél bewegen. Hogeschool Rotterdam onderzoekt wat mensen ertoe brengt om wel of niet aan lichaamsbeweging te doen. Dat gebeurt in het project Vitale Delta, dat vitaliteit en gezondheid in de wijk stimuleert in een samenwerking met vier hogescholen in de Deltaregio Leiden, Den Haag en Rotterdam.
‘Onze studenten zijn in wijken in Rotterdam Noord en Zuid bewoners gaan ondervragen. Ze ontdekten dat mensen individueel geholpen willen worden en dat ze zichzelf beter één doel tegelijk kunnen stellen, en niet tien. Bijvoorbeeld: binnen drie maanden kan ik 10.000 stappen per dag lopen. En het goede nieuws is, een patiënt met knie-artrose heeft er baat bij dit te verdelen over de dag. Je hoeft dus geen 10.000 stappen achter elkaar te zetten.’

Tip
De eerste stap van die 10.000 zetten is vaak moeilijk en begeleiding is gewenst. De huisarts is dan het eerste aanspreekpunt. ‘Vraag de huisarts om hulp bij gezonder leven. Hij of zij kan doorverwijzen naar een diëtist, fysio- of ergotherapeut. Je voorkomt latere problemen met je gewicht, spieren en gewrichten. En ook geef je jezelf meer vrijheid.’