Grofweg wordt er onderscheid gemaakt tussen drie soorten lichamelijke beperkingen: qua zien, horen en mobiliteit. Zo is iemand die blind is officieel wel lichamelijk beperkt, maar wordt dit vaak aangeduid in een aparte categorie.

Naar schatting wonen in Nederlands 512.000 mensen met ernstige lichamelijke beperkingen op het gebied van mobiliteit. De drie voornaamste redenen hiervoor zijn spina bifida (open ruggetje), spierziekten en spasticiteit. In deze gevallen is de beperking aangeboren. Kenmerkend voor spierziekten is dat zij met de jaren verergeren. Dat betekent dat op den duur niet alleen de spierkracht zwakker wordt, maar ook slikken, spreken en ademhalen steeds lastiger gaat. Spierziekten zijn niet te genezen.

Ernstige lichamelijke beperkingen kunnen ook het gevolg zijn van een ongeluk. Zo hebben een paar duizend Nederlands een dwarslaesie opgelopen na een verkeersongeval, concludeert onderzoek van het Dwarslaesie Fonds. Een dwarslaesie treft mannen twee keer zo vaak als vrouwen. Opvallend, want een ernstige lichamelijke beperking komt over het geheel vaker voor bij vrouwen dan mannen.

Visuele beperking

Naast de 512.000 mensen met een ernstige lichamelijke beperking wat betreft mobiliteit, telt Nederland ruim 300.000 inwoners met een visuele beperking, zij zijn blind of slechtziend. Men spreekt van blindheid als iemand minder dan 20 procent ziet.

Bijna 1,9 miljoen mensen zijn slechthorend. Beperkingen op het gebied van gehoor komen als enige aangeboren lichamelijke beperking vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Volgens onderzoek van het ministerie van Volksgezondheid zijn 290.000 mensen volledig doof.

Chronisch zieken vallen niet in de categorie ‘lichamelijk beperkt’, maar hebben een aparte status. Onder chronische ziekten worden aandoeningen verstaan, die (eventueel) wel te behandelen zijn, maar niet te genezen. Dit geldt onder meer voor hiv, (jeugd)reuma, COPD, diabetes en hartafwijkingen. Nederland telt zo’n 5,3 miljoen chronisch zieken, volgens het CBS.

Bronnen: CBS, CrossOver, Nationaal Kompas Volksgezondheid, Kennisplein, GehandicaptenSector, Cultureel, Plan Bureau