Ex-voetbal international Edwin van der Sar over de noodzaak van beweging, gemakzucht, de verantwoordelijkheid van ouders en hoe sporten sociaal contact bevordert. En niet te vergeten hoe beweging ervoor kan zorgen dat mensen met een hersenbeschadiging, zoals zijn vrouw Annemarie ondervond, beter kunnen herstellen.

Hoe ervaar jij dat mensen wereldwijd steeds minder bewegen, jong en oud? “Waarschijnlijk bewegen mensen tegenwoordig veel minder door oa. de technologische ontwikkeling. Daarmee bedoel ik smartphones en tablets met internet en e-mail. Dat gaat de hele dag door. Voor alle zaken waar je vroeger letterlijk nog in beweging moest komen is nu een eenvoudiger handeling vaak al voldoende, denk bijvoorbeeld aan vrienden bezoeken of winkelen. Maar ook het lopen of fietsen naar een vaste werkplek of een brief op de post doen is er minder bij. Tegelijkertijd is er momenteel veel meer aanbod voor wat betreft de vrijetijdsbesteding. In de traditionele deelname aan sport via een sportclub zien we dan ook andere cijfers dan vroeger; die zijn dalende. De mensen zijn druk en willen hun vrije dagen graag flexibel inrichten. Zich niet altijd committeren aan een wekelijkse inzet via team of vereniging.”

Hoe zijn ouders te stimuleren om het belang van sport in te zien?
“Via goede voorlichting. Niet alleen over overgewicht bij de jeugd. Sport is niet enkel gewoon belangrijk, voor alle mensen geldt dat beweging noodzakelijk is! Dat is mijn inziens echt een verschil. Noodzakelijkheid geeft namelijk aan dat wij, de ouders, een dwingend signaal moeten afgeven aan elkaar. Juist nu voldoende beweging niet zo standaard meer is, zullen we meer bewustzijn moeten creëren. Ouders zien hun kinderen toch ook liever vitaal en energiek om alle uitdaging van de dag tegemoet te treden? Dat is alleen te realiseren middels een actieve levensstijl. Beweging is overigens niet alleen goed voor het versterken van het lichaam, maar ook voor onder andere concentratie, creativiteit en slapen. De overheid en het onderwijs zijn al lang mee bezig met het stimuleren en voorlichten van de ouders.

Zijn mensen anno 2016 lui(er) geworden? Gemakzuchtig?
“Dat weet ik niet. Lui en gemakzuchtig zou ik het zeker niet noemen. Het leven kan tegenwoordig zo snel gaan. Iedereen moet steeds maar van alles. Ouders en kinderen hebben bomvolle agenda’s met werk- en schoolverplichtingen en sociale activiteiten. Dat moet allemaal gecombineerd worden. En we kunnen toch maar op één plek tegelijk zijn. Dat betekent vooral prioriteiten stellen. Er blijft daarna maar weinig ruimte en energie over voor andere zaken. Dat merk ik zelf nu ook. Als topsporter heb ik dat tijdens mijn carrière anders ervaren. Toen lag de focus toch vooral bij het voetballen. Heel veel moest wijken om dat hoge niveau steeds te behalen. Mijn omgeving had daar alle begrip voor. Zij hielpen mij de focus te behouden en schikte zich naar mijn agenda. Daar ben ik hen dankbaar voor.”

Hoe kan sport sociaal contact bevorderen?
“Sport is een activiteit die mensen kan verbinden, een gemeenschappelijke factor geven. En sociaal contact is natuurlijk ontzettend belangrijk. Dat lijkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het eigenlijk niet. Zelf heb ik op de voetbalclub van kinds af aan veel geleerd. Dan heb ik het niet alleen over de sociale omgangsvormen, maar ook omgaan met ‘verliezen’ kun je iets leren.”

Hoe kan ‘beweging’ ervoor zorgen dat patiënten met een hersenbeschadiging beter herstellen?
“Beweging zorgt voor het herstel van hersenfuncties. Dat kan betekenen dat bepaalde lichaamsfuncties en bijvoorbeeld spraak verbeteren na opgelopen hersenschade door een ongeval, herseninfarct- of beroerte. Naast dit herstel is beweging bovendien goed voor de opbouw van zelfvertrouwen, balans en het terugwinnen van het energieniveau. Wij hebben dit thuis aan den lijven ondervonden toen mijn vrouw moest herstellen van een infarct. Daarom realiseert de Edwin van der Sar Foundation beweegprojecten zoals zwemmen en fitness voor mensen met hersenletsel. Waar nodig onder aangepaste omstandigheden en deskundige begeleiding. Dat doen we inmiddels al op 140 locaties in Nederland. Ook daar zien we overigens dat participatie goed is voor het bevorderen van sociaal contact.”

Doen jullie als gezin aan vrijetijdsbeweging?
Uiteraard!

Tekst: Annemarie van de Weert