ICT-innovaties vinden plaats in alle sectoren van gezondheid en zorg. In hoog tempo worden in Nederlandse en internationale samenwerkingsprojecten innovatieve producten en diensten ontwikkeld door het bedrijfsleven, wetenschap en – als het goed is – potentiële gebruikers. Zorg Goed Geregeld presenteert enkele veelbelovende startups.

Online zelftests, apps ter ondersteuning van gezond gedrag, geavanceerde diagnostische instrumenten, behandelingstools, games om chronische ziekten onder controle te houden, veiligheidssensoren en alarmering, telepresence voor sociaal contact, servicerobots in huis en online support van mantelzorgers. Het is nog maar een greep uit de mogelijkheden. Een aantal oplossingen wordt al gebruikt en er is nog veel meer in ontwikkeling.

Bij het op de markt brengen van dergelijke innovaties spelen spin-offs en start-ups een belangrijke rol. Hierbij is de hulp (geld en advies) nodig van investeerders om de noodzakelijke doorontwikkeling, validatie en productie te financieren. Onlangs is de ‘Startup Delta’ opgericht om innovatie en het creëren van banen in Nederland te stimuleren en start-ups te helpen de benodigde financiering op te halen. Maar dan ben je er nog niet.

De zorg is niet zomaar een markt van vraag en aanbod. Om innovaties daadwerkelijk te kunnen invoeren, moeten tal van zaken geregeld worden. Het aanpassen van de organisatie en werkprocessen, training van toekomstige gebruikers, overwinnen van vooroordelen over technologie als verschraling van zorg, wettelijke regelingen op het gebied van aansprakelijkheid en privacy, zorgen dat systemen van verschillende bedrijven met elkaar kunnen communiceren. En last but not least, de structurele financiering.

„Valt het gebruik van de innovaties onder de verzekerde zorg? Is het de verantwoordelijkheid van de gemeente? Of kunnen mensen het zelf betalen? Wie investeert in de aanschaf en wie plukt de – financiële – vruchten? Hoe ga je dat onderling organiseren en verrekenen? Hier liggen taken voor de landelijke overheid, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en gemeenten.” Dat zegt Henk Smid, directeur van de organisatie ZonMw die kansrijke innovaties in verschillende zorgsectoren stimuleert. „Dat doen we met geld, maar ook met onderzoek en implementatietrajecten en door samenwerking om de voorwaarden geregeld te krijgen.”

Tekst: Tijdo van der Zee