Parkinson
Ruim 55.000 Nederlanders hebben de ziekte van Parkinson. De ziekte treft vooral mensen boven de vijftig jaar, maar het ParkinsonFonds ziet een stijging onder dertigers en veertigers. Een klein percentage is erfelijk belast met de ziekte. Het is een gecompliceerde ziekte die zich op veel verschillende manieren kan uiten. De symptomen zijn vaak te onderscheiden in motorische en niet-motorische klachten, zoals depressieve gedachten. Parkinson is een aandoening waarbij een kleine groep cellen in de hersenen beschadigd raakt en afsterft. Daardoor kunnen de cellen geen dopamine meer aanmaken: die stof heeft een mens nodig om soepel te kunnen bewegen. Mensen met Parkinson hebben ziekteverschijnselen als trillen, moeilijk praten en stijve armen en/of benen. De ziekte is langzaam progressief en genezing is nog niet mogelijk.

Diabetes
Diabetes (suikerziekte) is een van de meest voorkomende chronische ziekten: ruim 900.000 Nederlanders hebben het. Bij diabetes kan het lichaam de bloedsuikers niet in evenwicht houden. Dat komt doordat het lichaam te weinig van het hormoon insuline heeft. Negen van de tien diabetespatiënten hebben diabetes type 2. Zij hebben te weinig insuline in het lichaam en reageren daar ook niet meer goed op. Bij mensen met diabetes type 1 vernielt het afweersysteem de cellen die insuline aanmaken. Deze patiënten moeten elke dag hun bloedsuiker meten, insuline spuiten of een pompje dragen. In het trendscenario van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 wordt aangegeven dat het aantal mensen met diabetes stijgt naar 1,2 miljoen in 2030.

Multiple Sclerose
Multiple Sclerose (MS) is een van de meest voorkomende neurologische aandoeningen van het centrale zenuwstelsel (de hersenen, oogzenuwen en het ruggenmerg). De naam Multiple Sclerose verwijst naar de veelvoorkomende (multiple) verhardingen (sclerose) in het aangetaste weefsel. In Nederland hebben meer dan 16.000 mensen MS, wereldwijd zijn dit er 2,5 miljoen. De eerste ziekteverschijnselen openbaren zich meestal tussen het twintigste en veertigste levensjaar. De klachten zijn vaak grillig. MS openbaart zich bijvoorbeeld in moeheid, plotseling slecht zien, krachtverlies in de armen en/of benen, verminderde controle over de blaas of gevoelsstoornissen. Hierna volgt meestal een periode van (bijna) volledig herstel. Na een paar maanden tot een paar jaar kunnen zich nieuwe uitvalsverschijnselen voordoen.

Nierfalen
De nieren zuiveren het bloed van afvalstoffen. Als die zuiverende werking – plotseling of langzaam en sluipend – vermindert, heet dat nierinsufficiëntie. Vaak blijft dit langere tijd onopgemerkt, omdat de nieren een grote overcapaciteit hebben. Toch kan er in die periode ongemerkt nierschade optreden. Van chronische nierinsufficiëntie (CNI) is sprake wanneer de nieren zover achteruit zijn gegaan dat er nog veertig procent of minder van de nierfunctie over is en er merkbare symptomen als vermoeidheid, algehele malaise of kramp optreden. In Nederland hebben ongeveer 1,7 miljoen mensen chronische nierschade. Ze hebben het hoogste risico op hart- en vaatziekten zoals hartfalen, een hartinfarct of een herseninfarct. Het is dus essentieel om chronische nierschade vroeg op te sporen, bijvoorbeeld met een risicotest. Wanneer er nog tien procent of minder van de nierfunctie over is, is nierdialyse of –transplantatie noodzakelijk. In Nederland dialyseren zo’n 6500 mensen.

Bronnen: Diabetesfonds, Nationaal MS Fonds, Stichting ParkinsonFonds, Nierstichting